handicaptillæg suHandicaptillæg – SU
For at få handicaptillægget, skal du både opfylde de almene betingelser for at få SU og nogle særlige betingelser, der knytter sig til handicaptillæget.
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

Spørgsmål og svar om handicaptillæg – SU
Kan jeg få handicaptillæg? Hvordan søger jeg handicaptillæg? Hvor meget dokumentation skal jeg vedlægge? Hvor langt er I kommet med min ansøgning?
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

Sådan søger du – SU
Du finder menupunktet til ansøgning om handicaptillæg under ”Søg SU”. Du skal modtage eller have søgt om SU eller slutlån til en videregående uddannelse for …
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

Satser for særlig støtte – SU
Handicaptillæg; Betaling for undervisning; SU-ph.d.-stipendium; Satser for særlig støtte . Hvor meget du kan få i særlig støtte i 2015, afhænger af din situation
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

Udbetaling – SU
Vi udbetaler handicaptillægget hver måned sammen med din SU og dit SU-lån (eller sammen med slutlån). Også hvis du får udbetalt ekstra klip i forbindelse med …
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

SU
Du søger SU og ændrer dine SU-forhold i minSU. Du logger på med NemID. Har du spørgsmål om din SU, skal du kontakte SU-medarbejderen på dit uddannelsessted.
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

Handicaptillæg til SU – 8000 kr ekstra til studerende med …
Handicaptillæg til SU – 8000 kr ekstra til studerende med “psykosociale” problemer. Udgivet for 1223 dage siden i Politik. Tilføjet 26/03 22:15 til Boblere af Peder …
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

SU
Handicaptillæg … Indkomst når du modtager handicaptillæg … Handicaptillæg Læser du på en videregående uddannelse og har en varig psykisk eller …
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

Satser for fribeløb – SU
Måneder hvor du får SU på en ungdomsuddannelse . 7.510 kr. per måned. Laveste fribeløb … Gælder studerende, der får handicaptillæg. 3.117 kr. per måned.
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

Revalidering og Handicaptillæg – studerende.au.dk
SU. Handicaptillæg kan komme på tale for studerende med en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der forhindrer den studerende i at arbejde ved siden af
GÅ TIL HJEMMESIDE!