su ansøgning ungdomsuddannelseSU til ungdomsuddannelser – SU
Forælder på ungdomsuddannelse. Hvis du går på en ungdomsuddannelse og samtidig er forælder, får du tildelt SU uafhængig af dine forældres indkomst.
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

SU til ungdomsuddannelser – SU
Er din ungdomsuddannelse godkendt til SU, og er du studieaktiv, kan du få SU indtil din uddannelse slutter. Studieaktiv. Studerende på 18-19 år på …
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

Fra ansøgning til udbetaling – SU
For at vi kan udbetale SU til dig, skal vi enten behandle din: Fast Track ansøgning; ansøgning om at få optaget en uddannelse på Fast Track listen og senere en …
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

Tidsfrister – SU
Sidste frist for at søge SU er den sidste dag i måneden. Ønsker du for eksempel SU fra august måned, skal du søge SU i minSU senest den 31. august.
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

Bopæl og SU-satser – SU
Går du på en ungdomsuddannelse, er satsen for din SU afhængig … kan du søge om at få SU som udeboende. Send din ansøgning til Styrelsen for Videregående …
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

Hvordan gør jeg? – SU
Det tager normalt to til fire uger at behandle en ansøgning om SU. I minSU kan du under ‘Status for ansøgning’ se, hvor langt din ansøgning er nået.
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

SU efter forældreindkomst – SU
Går du på en ungdomsuddannelse, og er du 18 eller 19 år, er satsen for din SU afhængig af dine forældres indkomst. Hvis du er hjemmeboende og er startet ny …
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

SU
Du søger SU og ændrer dine SU-forhold i minSU. Du logger på med NemID. Har du spørgsmål om din SU, skal du kontakte SU-medarbejderen på dit uddannelsessted.
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

Studieaktivitet – ungdomsuddannelser – SU
Går du på en ungdomsuddannelse, er du studieaktiv, hvis du følger den obligatoriske undervisning, … Består du ikke en eksamen, kan du få SU til at gå om.
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

Betingelser – SU
Se aldersgrænsen for SU til en ungdomsuddannelse og til en videregående uddannelse og en privat uddannelse. gå på en uddannelse, der er godkendt til SU …
GÅ TIL HJEMMESIDE!