su klip på ungdomsuddannelseSU til ungdomsuddannelser – SU
Kvartalet efter du er fyldt 18 år, kan du få SU til en ungdomsuddannelse, … der går på en ungdomsuddannelse nede i Danmark, kan du selv vælge, …
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

SU til videregående uddannelser – SU
Klippekortet består af en overordnet ramme på 70 klip (det vil sige 70 måneders SU). Det betyder, at du til videregående uddannelse kan få SU i 70 måneder.
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

Ungdomsuddannelser mv. – SU
… som du kan få SU til … Enkeltfagsundervisning på folkeskoleniveau (se særlige betingelser herunder) Folkeskole; Friskoler og private grundskoler;
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

Trindelte uddannelser – SU
Ikke SU mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse eller mellem uddannelser, der ikke er trindelte. … Rammen på 70 klip kan udvides, …
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

SU til ungdomsuddannelser – SU
* Når du er under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du normalt kun få SU med satsen for … Hvis du går på en ungdomsuddannelse og samtidig er …
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

på su.dk – Satser for fribeløb – SU
Laveste fribeløb Måneder hvor du får SU på en ungdomsuddannelse . 7.510 kr. per måned. Laveste fribeløb Måneder hvor du får SU (også dobbeltklip og slutlån …
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

Bopæl og SU-satser – SU
Når du går på en ungdomsuddannelse afhænger størrelsen af din SU af: … at du skal have udeboende SU på grund af ganske særlige omstændigheder i hjemmet. …
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

Udbetaling – SU
Du får barn på en ungdomsuddannelse; … Vi kan udbetale din ekstra SU på tre … Her udbetaler vi den ekstra SU med et klip om måneden sammen med et …
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

Link til mere om SU og søg SU på borger.dk
Du kan søge om at få SU igennem minSU … Skrevet af Styrelsen for Videregående Uddannelser
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

Lønnet praktik og dobbeltklip – SU
Går du på en videregående uddannelse, … Måneden med dobbelt SU er ikke en ekstra måneds SU, du får. Det dobbelte klip modregnes i den SU, …
GÅ TIL HJEMMESIDE!