su voksen taksterSatser for SU – SU
Størrelsen på din SU afhænger af, hvilken uddannelsestype du går på. SU-satserne for ungdomsuddannelser SU-satserne for videregående uddannelser
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

Voksne og støtte til uddannelse | UddannelsesGuiden
Som voksen kan du søge støtte til at deltage i undervisning i din arbejdstid eller som ledig. Du har også mulighed for SU eller elevløn som lærling.
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

Forside – svu.dk
SVU. Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden.
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

SU
Du søger SU og ændrer dine SU-forhold i minSU. Du logger på med NemID. Har du spørgsmål om din SU, skal du kontakte SU-medarbejderen på dit uddannelsessted.
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

SU til videregående uddannelser – SU
Beløbene for den månedlige SU til dig, der går på en videregående uddannelse i 2015 er: Udeboende. Satsen er 5.903 kr. pr. måned før skat hele året.
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

Satser for SU-lån – SU
Supplerende SU-lån til forsørgere: Hvis du er forsørger, har du mulighed for at tage et supplerende SU-lån ved siden af dit almindelige SU-lån.
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

SU til ungdomsuddannelser – SU
Satsen for SU til ungdomsuddannelser afhænger af din alder, om du bor hjemme hos dine forældre eller er udeboende og har dispensation til udeboendesats, og hvornår …
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

Satser – SU
Satser . Satser . Klik videre og se de gældende satser: SU-satser SU-lån – satser Særlig støtte – satser Fribeløb – satser
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

Bopæl og SU-satser – SU
Går du på en ungdomsuddannelse, er satsen for din SU afhængig af, hvor du bor og din alder. Er du 18 eller 19 år, kan du kun i særlige tilfælde få satsen til …
GÅ TIL HJEMMESIDE!

 

SU efter forældreindkomst – SU
Går du på en ungdomsuddannelse, og er du 18 eller 19 år, er satsen for din SU afhængig af dine forældres indkomst. Hvis du er hjemmeboende og er startet ny …
GÅ TIL HJEMMESIDE!